Αποδέχομαι τους <a data-fancybox data-src='#toc' data-modal='true' href='javascript:;'>Όρους Χρήσης</a>