Η εταιρεία Τσάνος είναι αφοσιωμένη στην παραγωγή αποκλειστικά υψηλής ποιότητας προϊόντων, ακολουθώντας αποκλειστικά αυστηρά στάνταρ ποιότητας.

Η επιλογή των πρώτων υλών γίνεται από πιστοποιημένους παραγωγούς, με απόλυτη προσοχή και με αυστηρή συμμόρφωση στους κανονισμούς της ΕΕ.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τις Διεθνείς Προδιαγραφές: I.F.S. and ISO 22000 : 2005.